VERAL

25MG TBL ENT 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 02.10.2014 Lék ve stejné síle v jiné lékové formě

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam