ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MINIRIN MELT

60MCG POR LYO 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 409,86 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 487,33 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 672,43 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Desmopresin v tabletách a sublingválních tabletách je hrazen u nemocných se stanovenou diagnózou: 1. centrální diabetes insipidus 2. primární enuresis nocturna u pacientů starších 5 let s normální koncentrační schopností ledvin a s odpovědí na terapii 3. nykturie dospělých spojená s noční polyurií po vyloučení kardiologické etiologie, dekompenzace diabetu, poruch spánku a po urologickém vyšetření, které vyloučilo sníženou funkční kapacitu močového měchýře a obstrukci močových cest s postmikčním reziduem
Specializace předepisujícího lékaře ? urologie, dětská urologie, urogynekologie
dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie
endokrinologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 595,35 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam