MINIRIN MELT

60MCG POR LYO 30

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 09.05.2018
Přerušení 09.04.2018 Lék není nahraditelný

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam