RITALIN

10MG TBL NOB 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 97,93 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 86,54 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 130,42 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Methylfenidát je indikován psychiatrem a z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazen při léčbě hyperkinetické poruchy u dětí (od 6 let věku) a mladistvých. Léčivý přípravek je vysazen, pokud pacient nezaznamená zlepšení po dobu 4 týdnů. Methylfenidát v neretardované formě je indikován neurologem a z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazen v léčbě nadměrné denní spavosti u narkolepsie dospělých a dětí od 12 let, pokud interferuje s pracovními a volnočasovými aktivitami nemocného. Léčba methylfenidátem není dále hrazena, pokud po 3 měsících není dosaženo adekvátní odpovědi (redukce symptomů somnolence alespoň o 50 %), a to ani při užití vyšších dávek (až 60mg denně), významných nežádoucích účincích, kontraindikaci nebo nezájmu nemocného o léčbu.
Specializace předepisujícího lékaře ? psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie
neurologie, dětská neurologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 147,58 Kč
Orientační doplatek ? 17,16 Kč
Započitatelný doplatek ? 17,16 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 17,16 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam