FLECTOR EP TISSUGEL

180MG EMP MED 10

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 20.07.2017

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam