OSTEOGENON

830MG TBL FLM 40

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 127,98 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 20,33 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 30,64 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Vápník je hrazen za podmínky dostatečného příjmu vitaminu D.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 192,87 Kč
Orientační doplatek ? 162,23 Kč
Započitatelný doplatek ? 162,23 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 162,23 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam