TARDYFERON

80MG TBL RET 30 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 01.01.1990

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam