LODOZ

5MG/6,25MG TBL FLM 30 II

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 20.11.2018
Přerušení 10.10.2018 lék není nahraditelný pro rozléčené pacienty, nově léčení pacienti mohou být léčení jinými antihypertenzivy Výrobní důvody 31.10.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam