GUTRON

5MG TBL NOB 20

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 15.02.2012 0006092

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam