NAVELBINE ORAL

20MG CPS MOL 1

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 1021,06 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 289,25 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 340,27 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Vinorelbin je hrazen v terapii metastatického karcinomu prsu a v 1. linii terapie nemalobuněčného karcinomu plic.
Specializace předepisujícího lékaře ? klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1405,40 Kč
Orientační doplatek ? 1065,13 Kč
Započitatelný doplatek ? 844,04 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 844,04 Kč

Informace o druhé úhradě ze zdravotního pojištění

Zvýšená jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 998,22 Kč
Zvýšená maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1345,58 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Zvýšená úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? V další zvýšené úhradě je perorální vinorelbin hrazen 1) v terapii metastatického karcinomu prsu v případech, kdy není podání parenterální formy vhodné (např. v případě závažnějších lokálních reakcí v místě podání, s ohledem na celkový stav pacienta, apod.). Zdůvodnění musí být uvedeno v dokumentaci pacienta. 2) v 1. linii terapie nemalobuněčného karcinomu plic v případech, kdy není podání parenterální formy vhodné (např. v případě závažnějších lokálních reakcí v místě podání, s ohledem na celkový stav pacienta, apod.). Zdůvodnění musí být uvedeno v dokumentaci pacienta.
Specializace předepisujícího lékaře ? klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1405,40 Kč
Orientační doplatek ? 59,82 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam