NUTRIFLEX PLUS

INF SOL 5X1000ML

Kód SÚKL 0003623
Registrovaný název LP NUTRIFLEX PLUS
Název LP i NUTRIFLEX PLUS
Doplněk názvu INF SOL 5X1000ML
Síla
Léková forma Infuzní roztok
Velikost balení 5X1000ML
Cesta Intravenózní podání
Jazyk obalu česky
Typ balení Vak
Režim výdeje na lékařský předpis
Účinná látka ALANIN (ALANINUM)
GLYCIN (GLYCINUM)
KYSELINA ASPARAGOVÁ (ACIDUM ASPARTICUM)
KYSELINA GLUTAMOVÁ (ACIDUM GLUTAMICUM)
ISOLEUCIN (ISOLEUCINUM)
LEUCIN (LEUCINUM)
LYSIN-HYDROCHLORID (LYSINI HYDROCHLORIDUM)
FENYLALANIN (PHENYLALANINUM)
TRIHYDRÁT NATRIUM-ACETÁTU (NATRII ACETAS TRIHYDRICUS)
DIHYDRÁT DIHYDROGENFOSFOREČNANU SODNÉHO (NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS)
THREONIN (THREONINUM)
TRYPTOFAN (TRYPTOPHANUM)
VALIN (VALINUM)
METHIONIN (METHIONINUM)
HYDROXID SODNÝ (NATRII HYDROXIDUM)
HYDROXID DRASELNÝ (KALII HYDROXIDUM)
MONOHYDRÁT HISTIDIN-HYDROCHLORIDU (HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM)
PROLIN (PROLINUM)
TETRAHYDRÁT MAGNESIUM-ACETÁTU (MAGNESII ACETAS TETRAHYDRICUS)
SERIN (SERINUM)
MONOHYDRÁT GLUKOSY (GLUCOSUM MONOHYDRICUM)
DIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO (CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM)
ARGININ-GLUTAMÁT (ARGININI GLUTAMAS)
ATC skupina B05BA10
Název ATC skupiny ROZTOKY PRO PARENTERÁLNÍ VÝŽIVU, KOMBINACE

Informace o registraci

Registrační číslo 76/1293/97-C
Registrační procedura registrace národním postupem
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci B. Braun Melsungen AG, Melsungen
Země držitele NĚMECKO

Zpět na seznam