PREDNISON LÉČIVA

20MG TBL NOB 20

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 108,72 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 59,02 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 87,67 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 163,84 Kč
Orientační doplatek ? 76,17 Kč
Započitatelný doplatek ? 59,79 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 59,79 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam