ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ATC skupiny

Anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny jsou definovány Světovou zdravotnickou organizací, viz www.whocc.no.

± A: TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUS

± B: KREV A KRVETVORNÉ ORGÁNY

± B01: ANTIKOAGULANCIA, ANTITROMBOTIKA

± B01A: ANTIKOAGULANCIA, ANTITROMBOTIKA

± B01AA: ANTAGONISTÉ VITAMINU K

± B01AB: HEPARINY

± B01AC: ANTIAGREGANCIA KROMĚ HEPARINU

B01AC01: DITAZOL

B01AC02: KLORIKROMEN

B01AC03: PIKOTAMID

B01AC04: KLOPIDOGREL

B01AC05: TIKLOPIDIN

B01AC06: KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ

B01AC07: DIPYRIDAMOL

B01AC08: VÁPENATÁ SŮL KARBASALÁTU

B01AC09: EPOPROSTENOL

B01AC10: INDOBUFEN

B01AC11: ILOPROST

B01AC13: ABCIXIMAB

B01AC15: ALOXIPRIN

B01AC16: EPTIFIBATID

B01AC17: TIROFIBAN

B01AC18: TRIFLUSAL

B01AC19: BERAPROST

B01AC21: TREPROSTINIL

B01AC22: PRASUGREL

B01AC23: CILOSTAZOL

B01AC24: TIKAGRELOR

B01AC25: KANGRELOR

B01AC26: VORAPAXAR

B01AC27: SELEXIPAG

B01AC30: ANTIAGREGANCIA KROMĚ HEPARINU, KOMBINACE

B01AC56: KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ, KOMBINACE S INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY

± B01AD: ENZYMY

± B01AE: PŘÍMÉ INHIBITORY TROMBINU

± B01AF: PŘÍMÉ INHIBITORY FAKTORU XA

± B01AX: JINÁ ANTIKOAGULANCIA, ANTITROMBOTIKA

± B02: HEMOSTYPTIKA, HEMOSTATIKA

± B03: ANTIANEMIKA

± B05: KREVNÍ NÁHRADY, INFUZNÍ A PERFUZNÍ ROZTOKY

± B06: JINÉ HEMATOLOGICKÉ LÁTKY

± C: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

± D: DERMATOLOGIKA

± G: UROGENITÁLNÍ TRAKT A POHLAVNÍ HORMONY

± H: SYSTÉMOVÁ HORMONÁLNÍ LÉČIVA KROMĚ POHLAVNÍCH HORMONŮ A INSULINŮ

± J: ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

± L: CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVA

± M: MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉM

± N: NERVOVÝ SYSTÉM

± P: ANTIPARAZITIKA, INSEKTICIDY A REPELENTY

± R: RESPIRAČNÍ SYSTÉM

± S: SMYSLOVÉ ORGÁNY

± V: RŮZNÉ PŘÍPRAVKY