ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ATC skupiny

Anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny jsou definovány Světovou zdravotnickou organizací, viz www.whocc.no.

± A: TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUS

± B: KREV A KRVETVORNÉ ORGÁNY

± B01: ANTIKOAGULANCIA, ANTITROMBOTIKA

± B01A: ANTIKOAGULANCIA, ANTITROMBOTIKA

± B01AA: ANTAGONISTÉ VITAMINU K

± B01AB: HEPARINY

B01AB01: HEPARIN

B01AB02: ANTITROMBIN III

B01AB04: DALTEPARIN

B01AB05: ENOXAPARIN

B01AB06: NADROPARIN

B01AB07: PARNAPARIN

B01AB08: REVIPARIN

B01AB09: DANAPAROID

B01AB10: TINZAPARIN

B01AB11: SULODEXID

B01AB12: BEMIPARIN

B01AB51: HEPARIN, KOMBINACE

± B01AC: ANTIAGREGANCIA KROMĚ HEPARINU

± B01AD: ENZYMY

± B01AE: PŘÍMÉ INHIBITORY TROMBINU

± B01AF: PŘÍMÉ INHIBITORY FAKTORU XA

± B01AX: JINÁ ANTIKOAGULANCIA, ANTITROMBOTIKA

± B02: HEMOSTYPTIKA, HEMOSTATIKA

± B03: ANTIANEMIKA

± B05: KREVNÍ NÁHRADY, INFUZNÍ A PERFUZNÍ ROZTOKY

± B06: JINÉ HEMATOLOGICKÉ LÁTKY

± C: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

± D: DERMATOLOGIKA

± G: UROGENITÁLNÍ TRAKT A POHLAVNÍ HORMONY

± H: SYSTÉMOVÁ HORMONÁLNÍ LÉČIVA KROMĚ POHLAVNÍCH HORMONŮ A INSULINŮ

± J: ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

± L: CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVA

± M: MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉM

± N: NERVOVÝ SYSTÉM

± P: ANTIPARAZITIKA, INSEKTICIDY A REPELENTY

± R: RESPIRAČNÍ SYSTÉM

± S: SMYSLOVÉ ORGÁNY

± V: RŮZNÉ PŘÍPRAVKY