Aktuální informace

Evropská komise - Bezpečnější, účinnější a inovativnější zdravotnické prostředky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o obsahu tiskové zprávy Evropské komise týkající se zdravotnických prostředků.  

 

Nežádoucí příhody - prsní implantáty

Nežádoucí příhody související s implatnovanými prsními implantáty.  

 

Informace týkající se prsních implantátů PIP v souvislosti se stanoviskem SCENIHR

Evropská komise dne 19. 1. 2012 požádala svůj poradní orgán - Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR) - o vědecké vyjádření týkající se bezpečnosti prsních implantátů PIP.  

 

Informace týkající se programového vybavení (softwaru) jako zdravotnického prostředku

Účelem této informace je poskytnout základní pohled na programové vybavení a uplatňování požadavků na něj ve smyslu evropských směrnic resp. českých nařízení vlády pro zdravotnické prostředky. Tyto informace jsou určeny jak regulačním orgánům tak i výrobcům a poskytovatelům zdravotní péče.  

 

Informace z monitoringu provedeného SÚKL

Informace o připravenosti poskytovatelů zdravotní péče plnit zákonem stanovené požadavky v souvislosti s § 52 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů, které vyplynuly z monitoringu provedeného SÚKL.