Důležité informace

Upozornění na aktuální informace ECDC k riziku přenosu COVID-19 při darování lidské krve a jejích složek

SÚKL upozorňuje na aktualizované informace zveřejněné na webových stránkách European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), které se týkají doporučení ECDC k posouzení rizika možného přenosu COVID-19 při darování lidské krve a jejích složek.  

 

Upozornění na nutnost posouzení rizika přenosu COVID-19 při darování lidské krve a jejích složek

SÚKL upozorňuje na informace zveřejněné na webových stránkách European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), které se týkají doporučení ECDC k posouzení rizika možného přenosu COVID-19 při darování lidské krve a jejích složek.  

 

COVID-19 a transfuzní služba - Doporučení STL

Na stránkách STL  je zveřejněno doporučení, jaká opatření mají ZTS zavést ke zmírnění následků šíření infekce novým koronavirem.  

 

Rozšíření seznamu evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 1. 10. 2019 – rozšíření seznamu evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.  

 

Kit Mirasol – upozornění na závadnou šarži

Na základě varování rozeslaného RAB systémem 26.09.2019 SÚKL informuje o potenciálně závadné šarži kitu Mirasol ® n° 1C9995 používaného pro redukci patogenů v transfuzních přípravcích.  

 

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 12.9.2019

Rozšíření seznamu evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.  

 

Fresenius Kabi - upozornění

Na základě varování rozeslaného RAB systémem 27.05.2019 SÚKL informuje, že společnost Fresenius Kabi s.r.o. od března 2019 stahuje některé z šarží CompoStop setů pro aferetický odběr trombocytů (seznam šarží na vyžádání) z důvodu netěsnosti vaku.  

 

Seznam evropských zemí/oblastí s rizikem přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka ze dne 10.06.2019

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 10. 6. 2019 - seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka  

 

Haemonetics - varování

SÚKL upozorňuje, že společnost HAEMONETICS S.A. stahuje sety pro aferetický odběr plazmy (PLASMA SET HS BOWL reference 782HS-P-SL ) na přístrojích PCS2 důvodu výskytu nežádoucích částic v centrifuze/odebrané plazmě. Dle vyjádření výrobce uvedený set v České republice není a nikdy nebyl na trhu.  

 

Varování před kitem Xpert HIV-1

SÚKL upozorňuje, že při použití diagnostického kitu Xpert HIV 1 viral load assay (lot 32603, BATCH 1000067630) vyrobeného firmou CEPHEID AB vychází některé pozitivní vzorky chybně jako negativní. Dle sdělení distributora nebyla daná šarže kitu v ČR distribuována.  

 

Žádost EDQM o vyplnění dotazníku

SUKL jako kompetentní autorita ČR pro zařízení transfuzní služby byl požádán MZ ČR (na žádost EDQM) o rozeslání dotazníku jednotlivým zařízením transfuzní služby.   

 

Návod, jak postupovat při hlášení závažných nežádoucích reakcí a událostí na SUKL

Na stránkách SÚKL ve složce Zařízení transfuzní služby a krevní banky / Hlášení nežádoucí reakce a nežádoucí události byl zveřejněn návod, jak postupovat při hlášení závažných nežádoucích reakcí a událostí na SUKL.  

 

Falešně pozitivní výsledky při použití reagencií DiaMed

SÚKL upozorňuje, že od srpna 2016 vychází v některých případech při použití reagencií od firmy DiaMed falešně pozitivní výsledky.   

 

Varování před kitem Bio-Rad RPR Syphilis Product

Varování před kitem Bio-Rad RPR Syphilis Product (jedná se o kit MicroTrak Syphilis RPR Syphilis Product výrobce Trinity Biotech distribuovaný firmou Bio-Rad) - šarže D040002L; D040003L; D040007L; D054001L; D054002L; D112043L; D112044L; D113007L; D155004L  

 

Varování před kitem MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech

Na základě sdělení belgické autority (Federal Agency for Medicinal products and Health products) SÚKL upozorňuje, že při použití kitu MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech, vychází některé pozitivní vzorky vyšetřované na syfilis chybně jako nereaktivní. Dle sdělení výrobce nebyla daná šarže kitu v ČR distribuována.