ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění

Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") zveřejňovaný dle § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "Zákon"). Seznam uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady. Seznam bude dále aktualizován v závislosti na vydání rozhodnutí ve správním řízení.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Aktualizace seznamu zahrnuje zpětné zařazení přípravku Coxtral gel, kódy 0023480 a 0023481, který byl vyřazen ze seznamu zveřejněného k 1.10.2008 na základě schválené žádosti o zrušení registrace, podané držitelem rozhodnutí o registraci. Držitel se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Dále je zahrnuta oprava ORC u přípravku Biseptol, kód 003377, pro který držitel rozhodnutí o registraci nahlásil chybnou cenu původce, kterou nyní opravil.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci  září :  Alfaré, Beba Alprem LC-Pufa, Onprelen 20, Sporidex 250, Sporidex 500, Sporidex 125 mg/5 ml, Sporidex 250 mg/5 ml a dále  opravy započitatelných doplatků u  některých kódů .  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam").  

 

Aktualizace seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci srpna : Gemcitabin Sandoz, Alozur, Afiten, Vermox, Zonegran, Levopront sirup (zrušená úhrada), Tetavax (zrušená úhrada), opravy započitatelných doplatků u několika kódů, opravu v položce LIM1 a OME 1 u přípravku Lekoprost, kód 125339 a odstranění maximální ceny u přípravku Milgamma N, kód 11485, který nepodléhá od 1.6. regulaci maximální cenou.  

 

Aktualizace Inkrementu Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2008

Aktualizace zahrnuje opravy kódů v souboru přírůstkových změn proti předchozímu Seznamu SCAU080829.  V plném souboru aktuálních úhrad ke změnám nedošlo.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam").  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.8.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje opravu vykazovacího limitu u přípravku Tysabri, kód 27184 a z toho vyplývající změnu započitatelného  doplatku u tohoto přípravku.   

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.8.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje opravy započitatelných doplatků u některých kódů (ATC skupiny D02AC, D05AA a A05BA) a zpětné zařazení přípravku Nebido, kód 0019373, který byl chybně vyřazen ze seznamu zveřejněného k 1.8.2008.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.8.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje opravy formátů dat platnosti a dále byla doplněna úhrada ze zdravotního pojištění u léčivého přípravku Vectibix, která nabyla právní moci zrušením odvolání.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.8.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje opravy opravy formátů kódů LP, vložení chybějících přípravků v celkovém seznamu, odstranění přebytečných přípravků v incrementu a aktualizace indikačních omezení.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.8.2008

Seznam uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny  pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.7.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje opravy v položkách MFC (16x) a ORC (71x). Chyby v hodnotách  MFC a ORC byly způsobeny nejasnostmi při předávání údajů o DNC mezi VZP ČR a Ústavem. Součástí aktualizace je také oprava výše úhrady u přípravku Apo-Risper.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.7.2008

Seznam uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny  pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2008

Změny zahrnují opravy započitatelných doplatků u přípravku Deniban por.tbl.nob.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2008

Změny zahrnují opravy související s nově uvedeným vykazovacím limitem S pro přípravek Prezista 300 mg, por.tbl.flm. a dále opravy započitatelných doplatků u přípravků Deniban por.tbl.nob. a Solian 20 por.tbl.nob., v důsledku vyřazení přípravku Amisulprid-ratiopharm ze seznamu hrazených přípravků z důvodu odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí SÚKL.