ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2013

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informace ohledně výzvy vydané Odborem lékárenství a distribuce ze dne 9. 4. 2010, která vyzývá "pracovníky lékáren, aby při dodávkách léčivých přípravků důsledně kontrolovali soulad čísla šarže uvedeného na dodacích listech se skutečností a v případě zjištěných nesrovnalostí provedli opravu v počítačové evidenci lékárny tak, aby zaevidované číslo šarže odpovídalo číslu šarže léčivého přípravku skutečně dodaného do lékárny a současně na toto pochybení upozornili distribuční společnost".   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informací týkajících se délky standardní procedury klinického hodnocení léčiv a procesu udílení registrace léčivých přípravků v gesci SÚKL:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informace  týkající se léků ze skupiny antiemetika, u kterých je kontraindikace na Talasemii, Hemochromatozu a jiné poruchy krvetvorby:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2013

Žádost o poskytnutí informací  týkajících se zřizovatele Ústavu; www stránek, které Ústav provozuje/spravuje; subjektů, jejichž je Ústav zřizovatelem; rozpočtu Ústavu pro rok 2012; počtu pracovníků Ústavu; mezd za rok 2012 a investičních a neinvestičních výdajů Ústavu v roce 2012.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2013

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL pod spisovými značkami: sukls72286/2011, sukls71153/2012, sukls213856/2011, sukls170809/2011, sukls197016/2011 a sukls164519/2011.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2013

Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí SÚKL vydaných v oblasti regulace reklamy v souvislosti s léčivými přípravky používanými k očkování osob (povinnému i nepovinnému), a to od 1. 6. 2002, kdy se SÚKL stal dozorovým orgánem dle novely zákona č. 138/2002 Sb.