ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2023

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí seznamu rozhodnutí u nichž SÚKL postupoval dle § 13 odst. 2 písm. e) zákona č. 378/2007Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a to od 1.1.2008.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls56610/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se údajů ohledně dodávek a distribuce léčivé návykové látky „extrakt z konopí pro léčebné použití“.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se OCML laboratoří a OCABR certifikátů k jednotlivým šaržím vakcín proti onemocnění na COVID 19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí následujících rozhodnutí a protokolů:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu v řízení  sp. zn. sukls48819/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení sp. zn. sukls275542/2021.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu pod sp. zn. sukls104624/2020, sukls104455/2021 a sukls49703/2021.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozsudku Městského soudu č. j. 6 Ad 1/2019- 75.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se ukončené registrace léčivých přípravků ELVANSE.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí v řízení sp. zn. sukls34845/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se změny rozhodovací praxe Ústavu ohledně výrobků obsahujících látku melatonin.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se kontrolních pravomocí Ústavu ve vztahu k provozovatelům lékáren.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se nakládání s vakcínami proti onemocnění COVID-19, zejména jejich nákupu, uskladňování a likvidaci, a dále ohledně šetření nežádoucích příhod v souvislosti s očkováním proti onemocnění COVID-19 a jejich počtu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se Konopí k léčebnému použití (KLP), konkrétně ohledně subjektů zapojených do nakládání s nimi a dodavatelského řetězce .