ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2023

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci týkající se léčiva s obsahem aktivního plnospektrálního konopného extraktu Naxiva Panaxol.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o poskytnutí všech Rozhodnutí ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve věci zmíněné ve Výroční zprávě Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020 v kapitole "Zpracování osobních údajů v CÚeR Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)". Konkrétně se jedná o věc plynoucí z kontrolního zjištění, které odhalilo masivní zneužití hesla lékárnice v aplikaci pilulka.cz (strana 12‐13). Věc je podrobněji popsána v Protokolu o kontrole z 15. dubna 2019 s Čj. UOOU‐07399/18‐62 jako "Kontrolní zjištění 13 A" (viz. strany 73‐80). Pokud Rozhodnutí stále není k dispozici, je požadována informace, zda bylo ve věci zahájeno správní řízení a v jakém je toto řízení stavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně zdravotnických prostředků in vitro a pravomocí národních a evropských institucí ve vztahu k nim.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně distribuce léčivých přípravků a stanovisek č. j. sukl3636/2022 a č. j. sukl9496/2022.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí všech rozhodnutí týkajících se právnické osoby Euroquirurgica s.r.o.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se konkrétních dokumentů ohledně právnické osoby Euroquirurgica CR s.r.o.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí informací ohledně šetření sp. zn. sukls32554/2023 a sukls32523/2023.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls48819/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se podrobností o produktu Erectafit.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls56610/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se informací týkajících se obvyklého účelu účinných látek 10% glukonátu vápenatého, magnesium titriplex a Ringer-Laktát - vody na injekce při poskytování zdravotní péče.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se vyhodnocení  hlášení z 2015 o závažném vedlejším účinku a vzniku zdravotních komplikací v souvislosti se zdravotnickým prostředkem a navazujících kroků Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se registrace léčivého přípravku GABITRIL, síla 10 mg, registrační číslo: 21/219/99-C.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí sukls5197/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 4. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se informací ohledně legálnosti bezúplatného nabízení registrovaných léčivých přípravků osobou bez příslušného oprávnění.