ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2023

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace ohledně vstřebatelnosti zdravotnického prostředku Metacrill a dále účelu jednotlivých jeho složek.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí sp. zn. sukls56125/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci, zda bylo provedena klinická zkouška a klinické hodnocení zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace ohledně vedení spisů a možností vyhledávání ve spisové službě.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí kopie ES Certifikátu č. 14 0124 QS/NB.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se schvalovací protokol o provedené analýze injekcí Pfizer, Johnson, Astra Zeneca a dále složení léků Remdesivir a Veklury a studie jejich bezpečnosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se licencí k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 3. 2022

Ústav obdržel žádost o informace vyplývající z OCABR certifikátů vakcín proti onemocnění COVID-19.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 6. 2023

Ústav byl na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dotázán na údaj o celkové rozloze součtu ploch určených v jednotlivých pěstírnách k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace ohledně zatřízení zdravotnického prostředku Metacrill.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace, zda Ústav disponuje konkrétními studiemi k očkováním, zejm. s návazností na nanohliník, přítomnost těžkých kovů, autismus aj.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí sp. zn. sukls103067/2023.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 6. 2023

Ústav obdržel žádost o informace ohledně výrobce léčivého přípravku Herbadent Roztok na dásně a výrobních prostor, kde je tento přípravek vyráběn.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2023

Ústav obdržel žádost o informace týkající se poskytnutí rozhodnutí sp. zn.: sukls195359/2022, sukls186358/2022, sukls72870/2022, sukls134672/2022, sukls134764/2022, sukls152497/2022, sukls164724/2022, sukls30788/2022, sukls92158/2022 a sukls104624/2020.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2023

Ústav obdržel žádost o informaci, jaký je započitatelný doplatek u léčiva Xarelto 15 mg,98 tbl. u osob starších 65 roků.