2020

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 3. 2020

Žádost o poskytnutí údajů o způsobu a výši úhrad plateb SÚKL mobilním operátorům za zasílání SMS zpráv s identifikátorem eReceptu pacientům za roky 2018 a 2019.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informace o počtu blokových pokut (resp. počtu pokut příkazem na místě) udělených Ústavem v roce 2019 a pokud nebyly uděleny žádné takové pokuty, jaké jsou důvody, proč Ústav nevyužívá ukládání pokuty příkazem na místě.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informace o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informace o tom, kdo rozhoduje o preskripčním omezení typu E či L, kdo rozhoduje o zařazení léku pod tzv. modrý pruh, tedy podle zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a proč lék Tramal, tedy lék s účinnou látkou tramadoli hydrochlorid, není dosud zařazen ani pod omezení E či L, či pod tzv. modrý pruh.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 3. 2020

Žádost o poskytnutí informace o využití systému eRecept v poslední době (od roku 2016 až do dnes), např. počet vypsaných elektronických receptů po měsících, počet vypisujících lékařů, počet přijímajících lékáren a dále jaké náklady byly alokovány na systém eRecept, tedy seznam proběhlých výběrových řízení s částkami.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informace  o výši platů za rok 2019 u osob na pozici ředitel Ústavu, ředitel sekce dozoru, ředitel sekce registrací, ředitel sekce cen a úhrad a ředitel sekce servisních činností.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se oprávnění k nahlížení do lékového záznamu pacienta.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informací týkající se registrace přípravku Zetovar.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 2. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se činnosti tkáňového zařízení.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se kritické informační infrastruktury.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se  uživatelského rozhraní aplikace eRecept pro pacienty.