ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2019

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se podnětu žadatele.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 1. 2019

Žádost o poskytnutí veškerých odborných stanovisek, posudků či rozhodnutí SÚKL , ve kterých v souladu s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZZP “) posuzoval, zda programové vybavení je zdravotnickým prostředkem ve smyslu ustanovení §2 ZZP.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 1. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o zatřídění zdravotnického prostředku podle § 40 zákona č. 268/2014 Sb., které vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informací, které Státní ústav pro kontrolu léčiv podle §77c odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, poskytl Ministerstvu zdravotnictví za rok 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se kontrol vakcín.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace o dodávkách léčivých přípravků za období listopad a prosinec 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace  týkající se zakázky VZSAKL01/2014.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely za období celého roku 2017 a také za období od ledna do listopadu roku 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace  k zahájení řízení z moci úřední ve smyslu ust. § 13 odst. 2 písm. h) zákona o léčivech ze dne 6.11.2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 1. 2019

Žádost o poskytnutí informace týkající se zakázky VZSAKL01/2014.