ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2019

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 9. 2019

Žádost o poskytnutí všech informací a dokumentů týkajících se (i) prodloužení (rozhodnutí o) registrace a (ii) zrušení (rozhodnutí o) registrace léčivých přípravků PRECEDEX (včetně přípravku s registračním číslem 57/270/02-C, avšak bez omezení pouze na něj, pokud existují další přípravky obchodované pod uvedeným názvem, ale s odlišným registračním číslem), které je možné poskytnout v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 9. 2019

Žádost o poskytnutí aktuálně platné smlouvy mezi SÚKL a dalším subjektem, ohledně zpracování odborných stanovisek pro potřebu regulační činnosti SÚKL, týkajících se obvyklé klinické praxe v České republice ve vztahu k léčivým přípravkům.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vedeného pod sp. zn. sukls73055/2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 9. 2019

Žádost o poskytnutí informací týkajících se správních řízení vedených u Státního ústavu pro kontrolu léčiv v souvislosti s úhradou léčiva 0210773 OPDIVO 10MG/ML INF CNC SOL 1X10ML a 0210772 OPDIVO 10MG/ML INF CNC SOL 1X4ML ze zdravotního pojištění.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 9. 2019

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls73055/2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informací ohledně pravomocně ukončených sankčních řízení (řízení o správním deliktu, přestupková řízení) vedených Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve věci  účastníka řízení MUCOS Pharma CZ, s.r.o., v  předmětu řízení: porušení zákona o regulaci reklamy.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2019

Žádost o poskytnutí dokumentu PAR - Public Assessment Report pro přípravek Zenon Neo.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 8. 2019

Žádost o poskytnutí informace o počtu služebních cest státních úředníků a pracovních cest zaměstnanců do Belgického království, nastoupených v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2019 podle dne nástupu pracovní cesty.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 8. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv za rok 2018, které se týkají dozoru nad reklamou na léčivé přípravky (ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění).  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 7. 2019

Žádost o poskytnutí  rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 8. 2019

Žádost o poskytnutí  údajů za období 01/2018-06/2019 (případně do posledního zpracovaného období) k neregistrovaným léčivým přípravkům v rámci mimořádného dovozu a specifických léčebných programů.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 8. 2019

Žádost o poskytnutí souhrnných informací o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) v ČR za období 1/2018 – 6/2019 na měsíční bázi.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2019

Žádost o poskytnutí p řípisu SÚKL ze dne 8. 11. 2017, sp. zn. sukls2704385/2017 a r ozhodnutí SÚKL ze dne 14. 12. 2017,  č.j. sukl381600/2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 7. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda SÚKL přijal podnět pro porušení ustanovení § 33 odst. 3 písm. g) bod 3 a ustanovení § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 7. 2019

Žádost o poskytnutí informace, zda SÚKL přijal podnět pro porušení ustanovení § 33 odst. 3 písm. g) bod 3 a ustanovení § 77 odst. 1 písm. h) zákona o léčivech.