ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, která se týkala zdravotnického prostředku META<>CRILL®.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím se žadatel dotazoval na datum revize a přesné znění souhrnu údajů o přípravku Gynipral 10 mikrogramů/2 ml injekční roztok, Gynipral 25 mikrogramů/5 ml koncentrát pro infuzní roztok relevantní ke dni 17. 1. 2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 8. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím se žadatel dotazoval, zda Ústav svým zaměstnancům poskytuje benefit – příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu a pokud ano, v jaké výši na osobu/odpracovaný den.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 8. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL®. Žadatel konkrétně požadoval kopii ES Certifikátu a Prohlášení o shodě výrobce tohoto zdravotnického prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 8. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím žadatel požadoval poskytnutí odůvodnění rozhodnutí Ústavu, jehož prostřednictvím byla uložena pokuta společnosti Tualmed s.r.o.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 8. 2022

Ústav obdržel žádost o informace jejímž prostřednictvím žadatel požadoval informaci, zda má léčivý přípravek paclitaxel stanovenou úhradu v indikaci karcinomu (adenokarcinomu) žaludku a pokud ano, na základě jakého ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění byla úhrada stanovena.  

 

Aktualizace bezpečnosti vakcín proti covid-19 (září 2022)

Bezpečnost vakcín registrovaných proti covid-19 je průběžně sledována a veřejnosti jsou pravidelně poskytovány aktualizované informace. V aktualizacích bezpečnosti jsou uvedeny výsledky hodnocení, které provádí zejména Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na základě všech dostupných údajů. V aktualizaci bezpečnosti jsou uvedeny také informace o hlášených podezřeních na nežádoucí účinky, která jsou součástí hodnocení.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - DALACIN C

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Skyrizi 75 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Skyrizi 75 mg.   

 

Český lékopis 2023

Nová podoba Českého lékopisu podle nové koncepce - informace k vydání ČL 2023.  

 

Seminář č. 20 – Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)

Téma: Klinická hodnocení – CTIS – požadavky na dokumentaci, zkušenosti s užíváním CTIS a další sdělení.   

 

Seminář č. 19 – Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)

Téma: Klinická hodnocení – CTIS – požadavky na dokumentaci, zkušenosti s užíváním CTIS a další sdělení.   

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.10.2022

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2022. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Seminář č. 16 – DOZ-LAB – Lékopisná problematika

DOZ-LAB – Lékopisná problematika  

 

EMA doporučila k registraci druhou upravenou vakcínu Spikevax

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil k registraci upravenou (adaptovanou) vakcínu proti covid-19, Spikevax, zaměřenou na subvarianty viru SARS-CoV-2 Omikron BA.4 a BA.5 a současně proti původnímu kmeni SARS-CoV-2.