ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Mobotin 40mg, Regolix 120mg, Nenatin 40 mg a Larotin 100 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků  Mobotin 40mg, Regolix 120mg, Nenatin 40 mg a Larotin 100 mg.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.10.2022

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku List senny spc. 1x40g II až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

REG-87 verze 4

Žádost o povolení souběžného dovozu           

 

Sdělení SÚKL ze dne 26. 10. 2022

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku Paralen, 500mg sup. 5.   

 

Upozornění SÚKL k léčivému přípravku Biomin H

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na změnu chování perorálního prášku Biomin H, 1110mg/15mg/1,8mg por. plv. 60x3g, SÚKL kód: 0243473, č. šarže 4111121 při jeho rozmíchávání v tekutinách.  

 

Změna registrace léčivého přípravku THIOCTACID 600 mg injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně ve způsobu podání a dávkování u léčivého přípravku Thioctacid, 600 mg, inj.sol.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 11. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Věstník 10/2022

Věstník SÚKL 10/2022 zveřejněn 24. 10. 2022  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL® požadoval informace o tom, na jakém právním základě byl tento zdravotnický prostředek zařazen do rizikové skupiny IIb.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se léčivého přípravku Alphagan. Žadatel požadoval informace o tom, zda Ústav vydal povolení předepisovat léčivý přípravek Alphagan (oční kapky) na léčbu nemoci – neuropatie očního nervu a zda byly Ústavu předloženy podklady (například výsledky klinických studií), které by prokazovaly, že léčivý přípravek Alphagan (oční kapky) má léčebné účinky na toto onemocnění a dále požádal o přesnou specifikaci těchto podkladů, pokud jimi Ústav disponuje.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, která se týkala léčivého přípravku PAXLOVID .  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, která se týkala zdravotnického prostředku META<>CRILL®.