ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Konec nelegálních internetových lékáren. Léky z jejich nabídky mohou být rizikové, varuje ředitelka SÚKL

Radio__urn__l.png Radiožurnál, 25. 3. 2022  / autoři: Jiří Chum, vma / Nejpozději 25. března musí poskytovatelé internetu zablokovat vybrané weby, které nabízejí nelegální léky. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv jde o 22 stránek. „Jedná se o takzvané internetové lékárny, které nabízejí léčivé přípravky v rozporu se zákonem o léčivech. Nabízejí léčiva, která jsou vázaná na lékařský předpis, případně padělaná nebo nejsou registrovaná,“ vysvětluje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 4. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

EMA doporučila k registraci léčivý přípravek Evusheld pro prevenci covid-19

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil udělení registrace pro léčivý přípravek Evusheld, vyvinutý společností AstraZeneca AB, pro prevenci onemocnění covid-19 při riziku expozice viru SARS-CoV-2 u dospělých a dospívajících od 12 let s hmotností alespoň 40 kg.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Cabergoline Advance a Amlodipin 5 mg/Telmisartan 80 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Cabergoline Advance, 0,5mg tbl. flm. 2 a Amlodipin 5 mg/Telmisartan 80 mg, tbl. 30  

 

Aktualizace bezpečnosti vakcín proti covid-19 (březen 2022)

Bezpečnost vakcín registrovaných proti covid-19 je průběžně sledována a veřejnosti jsou pravidelně poskytovány aktualizované informace. V aktualizacích bezpečnosti jsou uvedeny výsledky hodnocení, které provádí zejména Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na základě všech dostupných údajů. V aktualizaci bezpečnosti jsou uvedeny také informace o hlášených podezřeních na nežádoucí účinky, která jsou součástí hodnocení.   

 

Věstník 3/2022

Věstník SÚKL 3/2022 zveřejněn 24. 3. 2022  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Mesporin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Mesporin, 1000 IV.  

 

Informační dopis - Lynparza

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci se společností AstraZeneca AB by Vás rádi informovali o riziku léčebných chyb v souvislosti s existencí dvou lékových forem přípravku Lynparza (olaparib) a o skutečnosti, že je nelze zaměňovat na podkladě miligram za miligram.    

 

Stránka nebyla nalezena

 

Seminář č. 6 - Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

2 /2022 Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 3. 5. 2022  

 

Seminář č. 5 - Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

1 /22 Reklama na zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 26. 4. 2022  

 

Kontrola lékáren s odbornými pracovišti v roce 2021

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren s odbornými pracovišti.  

 

Kontrola lékáren v roce 2021

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren.  

 

Informace o sjednocení praxe ve věci správních řízení o změně maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o sjednocení praxe ve věci správních řízení dle části VI. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) o změně maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady zahájených na základě žádosti.  

 

Dopisy pro zdravotnické pracovníky související s dostupností léčivých přípravků

V této sekci jsou zveřejňovány aktuální dopisy pro zdravotnické pracovníky navržené držiteli rozhodnutí o registraci na základě pokynu UST-43.