Co nového na webu

Seminář 16 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků)

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu výrobce a zplnomocněného zástupce  

 

Informace o požadavku evropských agentur na testování nitrosaminových nečistot v léčivých přípravcích s metforminem

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a národní lékové agentury budou kontaktovat všechny držitele registrací léčivých přípravků obsahujících léčivou látku metformin s požadavkem zavedení rutinního testování všech přípravků před propuštěním na trh na přítomnost nitrosaminových nečistot.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.10.2020 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Trombex,  75mg tbl. flm. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontakt

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.10.2020

SÚKL informuje o  stažení uvedené šarže léčivého přípravku Adrenalin Bradex, 1mg/ml inj. sol. 10x1ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.10.2020

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Optiray 350mg I/ml inj. sol. 10x100ml C.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - ALVESCO

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalšího léčivého přípravku na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2020

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

 

3. čtvrtletí 2020

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)  

 

Změna indikací a dávkování léčivého přípravku Guajacuran 200 mg obalené tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně indikací a dávkování léčivého přípravku Guajacuran, 200 mg, tbl.obd.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 11. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP").   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 9. 2020

Žádost o poskytnutí informace týkající se testování na koronavirus SARS-COV-2 v České republice.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 8. 2020

Žádost o poskytnutí informace, zda je 1)  resuscitační komplet RSA 51 U, který se skládá z AED Phillips HeartStart FRx a kyslíkového generátoru O2 pack (výrobce MIDORI Anzen Japonsko), v současnosti registrován jako léčivý prostředek a lze jej používat pro poskytování zdravotní péče a za 2) společnost ANKABA s.r.o oprávněna uvádět tento produkt na trh jako celek, nebo jeho jednotlivé komponenty.