ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Genotropin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Genotropin.   

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - AVASTIN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.5.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh Seznamu ZP").   

 

Reakce SÚKL na tiskovou zprávu hnutí Iniciativa 21

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na tiskovou zprávu (TZ) s názvem Čas prolomit tabu: zastíraná fakta o následcích očkování proti covidu, kterou vydalo hnutí Iniciativa 21 v pondělí 11. dubna 2022.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Imunoglobulina G Endovenosa 5 g/100 ml.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 13. 4. 2022

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Covid-19 Vaccine Janssen,  8,92log10inf.U/0,5ml inj. sus. 10X2,5ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 1. 2022

Žádost o informace v tomto znění: „ Podle informací zveřejněných na webu SÚKlu, vakcínu Comirnaty (Pfizer, BioNTech) podmínečně registrovala Evropská komise na základě hodnocení EMA. Dále je uvedeno, že složení vakcíny Comirnaty obsahuje kromě léčivé látky, kterou je jednovláknová mediátorová RNA, následující pomocné látky:  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku paracetamol

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku paracetamol v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 25. - 27. ledna 2022.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku folkodin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku folkodin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 25. - 27. ledna 2022.  

 

Melatonin 3 mg Day & Night

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Immunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Immunoglobulina G Endovenosa Biotest pasteurizada, 5g/100 ml  

 

Novela registrační vyhlášky (č. 27/2022 Sb.) – názvy léčivých látek v českém jazyce

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci, že v souladu s vyhláškou č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 27/2022 Sb., která je účinná ode dne 8. 3. 2022, se v informacích o přípravku uvádí název léčivé látky/léčivých látek v českém jazyce.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2022

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

 

Rok 2022

Přehled vydaných publikací zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv.  

 

UST-44