ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 8. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Ellansé.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 8. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Seznam IPLP k 1.1.2023

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy     

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – PAXLOVID, LAGEVRIO

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o léčivech").  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - AFLUDITEN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - EPLERENON SANDOZ

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Calcium chloratum Biotika injekční roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutických indikací a dávkování u dospělé a pediatrické populace, o úpravě lékové formy a o změně názvu u léčivého přípravku Calcium chloratum Biotika inj.sol.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Mesporin 1000 mg IV - aktualizace ze dne 27.12.2022

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Mesporin 1000 mg IV.   

 

Informace k podobě prvních balení vakcíny Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 – předplněné injekční stříkačky a jednodávkové injekční lahvičky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasné podobě prvních balení vakcíny Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5, konkrétně nových druhů vnitřního obalu „předplněná injekční stříkačka“ a „jednodávková injekční lahvička“.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 1. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Nové rozdělení léčivých látek do ATC skupin dle aktuálně platné verze ATC/DDD Indexu

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o novém rozdělení léčivých látek do ATC skupin souvisejícím s vydáním aktualizované verze ATC/DDD Indexu platné od 1. 1. 2023.      

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Xados 20 mg tablety, velikost balení 10 tablet

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Xados, 20 mg, tbl.nob., velikost balení 10 tablet, SÚKL kód 148671. Způsob výdeje velikostí balení 20, 30, 40 a 50 tablet zůstává nezměněn.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Omnadren 250

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Omnadren 250.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Hydromorphon-HCl PUREN 8 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Hydromorphon-HCl PUREN 8 mg, 100 hard capsules, podezřelého z padělání.   

 

Prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty 30 mikrogramů/dávku, koncentrát pro injekční disperzi

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila dne 21. 12. 2022 změnu registrace vakcíny Comirnaty 30 mikrogramů/ dávku, koncentrát pro injekční disperzi, kterou se mění doba použitelnosti při -90 °C až -60 °C z 15 měsíců na 18 měsíců.