ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnických prostředků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím se žadatel dotazoval, jaký zákon nebo nařízení brání Ústavu, aby akceptoval certifikáty zdravotnických prostředků, které byly registrovány v České republice v anglickém jazyce .  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zatřídění zdravotnických prostředků do rizikových tříd.      

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se regulace zdravotnických prostředků, které jsou určeny k podání léčivých přípravků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byly požadovány informace o tom, kdy bude Oxid chloričitý registrován a schválen v ČR jako lék nebo léčivo, jaké kroky SÚKL podnikl za účelem takové realizace, pokud již Ústav nějaké kroky podnikl, v jakém stavu věc je, a pokud nebyly žádné kroky podniknuty, tak z jakého důvodu .  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se chystané změny rozhodovací praxe, kdy nadále výrobky s obsahem denní dávky melatoninu >= 0,5 mg Ústav bude bez pochybností  považovat za léčivé přípravky, tedy aniž by o jejich povaze rozhodoval ve správním řízení jako doposud.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím žadatel požádal o zaslání odborného stanoviska sp. zn. sukls236917/2022.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20.10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Sculptra.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím žadatel požadoval poskytnutí rozhodnutí o povaze některých výrobků obsahujících látku melatonin.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se činnosti Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 9. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím žadatel požadoval poskytnutí veškerých anonymizovaných meritorních rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv při výkonu pravomocí dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, která byla vydána v letech 2020 a 2021.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 8. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se zdravotnického prostředku Ellansé.