ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Чи матимуть можливість українські пацієнти продовжувати участь у клінічному випробуванні по прибуттю до Чеської Республіки?

Якщо ви були учасникoм клінічнoго випробування в Україні i хотіли б продовжити свою участь у клінічному випробуванні в Чеській Республіці, рекомендуємо вам:  

 

Mohou ukrajinští pacienti pokračovat v klinickém hodnocení po příchodu do ČR?

Pokud jste byli zařazeni do klinického hodnocení na Ukrajině, máte zájem v něm pokračovat v ČR a chcete k němu zjistit informace, doporučujeme:  

 

Doporučené zásady pro zásilky humanitární pomoci pro Ukrajinu obsahující léčivé přípravky

Poskytování a přijímání humanitární pomoci je upraveno v nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. Toto vládní nařízení bylo vydáno k provedení § 7 odst. 8 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a jeho obecné zásady se vztahují i na léčivé přípravky.  

 

Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv ke zdravotnické pomoci pro Ukrajinu

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) žádají v souvislosti s krizovou situací na Ukrajině občany ČR, aby neskupovali léčivé přípravky se záměrem jejich dodání na Ukrajinu.  

 

Pomoc Ukrajině

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR - BUDENOFALK

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Чи матимуть можливість українські пацієнти продовжувати участь у клінічному випробуванні по прибуттю до Чеської Республіки?

Якщо ви були учасникoм клінічнoго випробування в Україні i хотіли б продовжити свою участь у клінічному випробуванні в Чеській Республіці, рекомендуємо вам:  

 

Informace k předkládání smluv ovlivňujících nákladovou efektivitu a dopad do rozpočtu - aktualizace 14. 3. 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv („Ústav“) informuje o minimálních požadavcích na kvalitu předkládaných důkazů prokazujících uzavření smluv ovlivňujících nákladovou efektivitu a dopad do rozpočtu ve správních řízeních dle části šesté zákona o veřejném zdravotním pojištění.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Masteron Drostanolone Propionate Injection

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Masteron Drostanolone Propionate Injection 1000mg/10mL.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Trenbolone Acetate Injectio

SÚKL upozorňuje na výskyt padělaných balení léčivého přípravku Trenbolone Acetate Injectio.     

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Testosterone Enanthate Injection

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Testosterone Enanthate Injection 3000mg/10mL.   

 

Mohou ukrajinští pacienti pokračovat v klinickém hodnocení po příchodu do ČR?

Pokud jste byli zařazeni do klinického hodnocení na Ukrajině, máte zájem v něm pokračovat v ČR a chcete k němu zjistit informace, doporučujeme:  

 

Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2021

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  

 

Kontrola distribuce v roce 2021

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.  

 

Vakcíny proti covid-19: Základní fakta

Níže uvedené informace vysvětlují, jak Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vyhodnocuje údaje a stanovuje doporučení k ochraně poskytované vakcínami, k bezpečnosti vakcín, očkování dětí, posilujícím dávkám a souvisejícím tématům.