ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml.  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. června 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výstupech z pravidelného měsíčního jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8.7.2022

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Tadalafil Aristo, 5 mg tbl. flm. 28,  Tadalafil Aristo,  20 mg tbl. flm. 4 a  Tadalafil Aristo,  20 mg tbl. flm. 8  až z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Červen 2022

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku modafinil

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku modafinil v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 20.-21. dubna 2022.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Targocid® Injection 400 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Targocid® Injection 400 mg.  

 

KLP-01

Pokyn pro správnou pěstitelskou praxi rostlin konopí pro léčebné použití  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 6. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím se žadatel dotazoval na nahlížení do systému eRecept.  

 

Aktualizace bezpečnosti vakcín proti covid-19 (červen 2022)

Bezpečnost vakcín registrovaných proti covid-19 je průběžně sledována a veřejnosti jsou pravidelně poskytovány aktualizované informace. V aktualizacích bezpečnosti jsou uvedeny výsledky hodnocení, které provádí zejména Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) na základě všech dostupných údajů. V aktualizaci bezpečnosti jsou uvedeny také informace o hlášených podezřeních na nežádoucí účinky, která jsou součástí hodnocení.  

 

FI červenec/srpen 2022

Farmakoterapeutické informace 7-8/2022  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - UNASYN

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2022

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv  

 

EMA zahájila hodnocení vakcíny Imvanex pro možné očkování proti opičím neštovicím

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zahájil přezkum údajů s cílem rozšířit používání již registrované vakcíny proti neštovicím s názvem Imvanex tak, aby zahrnovala ochranu lidí před onemocněním opičími neštovicemi.