ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byla požadována pravomocná rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, týkající se zařazení zdravotnického prostředku META<>CRILL® do rizikové skupiny.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o poskytnutí rozhodnutí Ústavu, která nabyla právní moci v letech 2018 a 2019 a týkají se porušení § 32 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění .  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se statistik reexportů léčiv v letech 2016 až 2021 spolu s informací, zda a jak se změnila pravidla pro reexport léčiv z ČR a zda a jak docházelo k jeho omezení, a to v letech 2014 do současnosti.  

 

Informace o výskytu balení léčivého přípravku Levothyroxine Aristo 100 micrograms podezřelého z padělání

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Levothyroxine Aristo 100 micrograms podezřelého z padělání.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Vitamin C Injektopas

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Vitamin C Injektopas 7,5 g / 50 ml.  

 

Prosinec 2022

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Na předsednické akce SÚKL přijelo přes 350 zahraničních delegátů. Jednání se účastnili experti na vakcíny, léky i zdravotnické prostředky z celé Evropy

Státní ústav pro kontrolu léčiv v době českého předsednictví v Radě EU pořádal jednání výborů Evropské agentury pro léčivé přípravky i pracovních skupin sítě ředitelů lékových agentur (Heads of Medicines Agencies). Od začátku září do prosince SÚKL organizoval celkem 8 prezenčních akcí, kterých se zúčastnilo více než 350 zahraničních delegátů z dalších lékových agentur, ale také z Evropské komise nebo Evropské agentury pro léčivé přípravky a dalších důležitých institucí.  

 

Pomocné látky povinně uváděné na obalech a odpovídající text v příbalové informaci – aktualizovaná verze přílohy pro ČR

Dne 22. 7. 2022 byla na webových stránkách EMA zveřejněna aktualizace přílohy pokynu Evropské komise „Guideline on Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use“ (EMA/CHMP/302620/2017) ze dne 29. 3. 2022 týkající se pomocných látek se známým účinkem.   

 

Nimbex 5x2,5 ml - ukončení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně ukončení dodávek léčivého přípravku NIMBEX 2MG/ML INJ/INF SOL 5X2,5ML.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Sotosib 120mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Sotosib, 120mg capsúla.  

 

Výzva k podávání návrhů na zajištění antibiotik

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výzvě Ministerstva zdravotnictví k podávání návrhů na zajištění některých antibiotik za účelem vydání opatření podle § 8, odst. 6 zákona o léčivech.  

 

Snadné čtení: Základní informace o SÚKL

Easy_to_read_1.jpg Posláním Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je dohled na kvalitou, účinností a bezpečností léčiv, která jsou určena pro použití u lidí. SÚKL se také a podílí na tom, aby v ČR byly používány jen bezpečné a funkční zdravotnické prostředky. Státní ústav pro kontrolu léčiv dále stanovuje ve správních řízeních podmínky úhrady a maximální ceny léků a zajišťuje chod systému eRecept.  

 

Sankce - rok 2023

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku levothyroxin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku levothyroxin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 11. - 13. října 2022.