ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku dorzolamid

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku dorzolamid v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 11.–13. října 2022.  

 

SP-CAU-008

 

SP-CAU-007

 

Změna registrace léčivého přípravku DOLGIT 50 mg/g krém

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně doby použitelnosti po prvním otevření léčivého přípravku DOLGIT, 50 mg/g, crm.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, týkající se možnosti registrace CDB oleje jako léčivého přípravku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, týkající se způsobu podání dietní potraviny pro zvláštní lékařské účely v prášku Nutrilon 1 Allergy Digestive Care.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se otázky vstřebání zdravotnického prostředku META<>CRILL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, proč dekontaminační rohož výrobce AV Medical CZ s.r.o. je zdravotnický prostředek a v čem splňuje definici zdravotnického prostředku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 12. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byla požadována pravomocná rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, jejímž prostřednictvím byla požadována pravomocná rozhodnutí Ústavu.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o informace, týkající se zařazení zdravotnického prostředku META<>CRILL® do rizikové skupiny.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 10. 2022

Ústav obdržel žádost o poskytnutí rozhodnutí Ústavu, která nabyla právní moci v letech 2018 a 2019 a týkají se porušení § 32 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění .  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 11. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se statistik reexportů léčiv v letech 2016 až 2021 spolu s informací, zda a jak se změnila pravidla pro reexport léčiv z ČR a zda a jak docházelo k jeho omezení, a to v letech 2014 do současnosti.  

 

Informace o výskytu balení léčivého přípravku Levothyroxine Aristo 100 micrograms podezřelého z padělání

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Levothyroxine Aristo 100 micrograms podezřelého z padělání.