ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o připravovaných publikacích

Během srpna 2007 vyjde mimořádná publikace Věstníku SÚKL "Přehled lékáren, výrobců a distributorů léčiv v ČR XIII", která bude obsahovat kompletní seznam lékáren ke 1.7.2007, garantovaný SÚKLem. Seznam bude zahrnovat následující údaje: kód lékárny, název lékárny, adresu a telefon, jméno odpovědného vedoucího.  

 

Varování před padělky léčivého přípravku Viagra a Cialis

Policie ČR prošetřila podnět SÚKL na neoprávněného prodejce léčivých přípravků, který prostřednictvím internetu prodával padělky přípravků Viagra a Cialis.  

 

Informace k provedené změně přidělování identifikačních kódů SÚKL - konverze kódů

Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl s účinností od 1.7.2007 opravu systému přidělování kódů SÚKL pro registrované léčivé přípravky (LP). V příloze k rozhodnutí o registraci (identifikační list) léčivého přípravku již není uváděn identifikátor pro tzv. podvariantu LP. Rozhodnutí o registraci jsou vydávána výhradně s identifikací držitele (DRoR).  

 

Varování před výskytem nelegálního přípravku VEGA 100

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zjistil prováděním pravidelného monitoringu trhu s léčivými přípravky výskyt nelegálního léčivého přípravku s názvem VEGA 100, který nabízel neoprávněný prodejce v internetovém prostředí.  

 

Zveřejněna zpráva z "Výročního zasedání státních laboratoří pro kontrolu léčiv" konaného ve dnech 7. až 11. května 2007v Praze.

Ve dnech 7. - 11. 5. 2007 se v Praze uskutečnila významná mezinárodní akce - Výroční zasedání státních laboratoří pro kontrolu léčiv (Annual Meeting of Official Medicines Control Laboratories, OMCL). Jak jsme již informovali, akci pořádal Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze ve spolupráci s Evropským ústředím pro jakost léčiv Rady Evropy (EDQM- European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare) a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brně.  

 

Informace o výskytu padělku přípravku CASODEX tbl.

Dne 1.5.2007 obdržel SÚKL informaci od britské lékové agentury MHRA, že ve Velké Británii byl zjištěn padělek léčivého přípravku Casodex 50mg, a to v legálním distribučním kanálu.Téhož dne byla tato informace potvrzena prostřednictvím systému rychlého varování (Rapid Alert System).