ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Etické komise

Posuzování návrhů studií, které mají být v ČR realizovány, nezávisle na sobě provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv a nejméně jedna etická komise. Etické komise se při posuzování zaměřují zejména na posouzení etické stránky studie, kvalifikaci lékařů a vybavení pracoviště.  

 

Informační dopisy zdravotnickým pracovníkům

Sdělení přímo adresovaná zdravotnickým pracovníkům.  

 

Pokyny a formuláře

 

Hlášení k propouštění šarží u vybraných léčivých přípravků

UST-21  Hlášení vybraných léčivých přípravků a propouštění šarží na trh. Tento pokyn nahrazuje předcházející vydání pokynu UST-21 verze 5 s platností od 1. 6. 2019.  

 

Kontakty