ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Aktuální informace EMA o nedostatku antibiotik v EU

Ve čtvrtek se sešla Výkonná řídící skupina pro nedostatek a bezpečnost léčivých přípravků (MSSG) , aby projednala dosažený pokrok a dohodla se na dalších krocích v rámci koordinované reakce na přetrvávající nedostatek antibiotických léčivých přípravků obsahujících amoxicilin (samotný i v kombinaci s kyselinou klavulanovou) v EU. Skupinu MSSG tvoří zástupci EMA, Evropské komise a vedoucích lékových agentur (HMA).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.2.2023

SÚKL informuje o uvolnění distribuce a výdeje souběžně dováženého léčivého přípravku Hylak forte por. sol. 100ml  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - TOBREX

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – LONQUEX

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.2.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Insuman - přerušení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně nedostupnosti léčivých přípravků INSUMAN RAPID, INSUMAN RAPID SOLOSTAR, INSUMAN BASAL a INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR.  

 

Seznam IPLP k 1.2.2023

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy  

 

Upozornění pro distributory cenově regulovaných léčivých přípravků

Na základě četných dotazů a podnětů ze strany odborné veřejnosti upozorňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“)  na změnu definice tzv.   jiné osoby uvádějící léčivý přípravek na trh   v čl. I. písm. b)   C enového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP ze dne 30. listopadu 2022 , o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely , který je účinný ode dne 1. 1. 2023 (dále jen „Cenový předpis“).  

 

VYR-29 verze 5

 

Zápis ze setkání k problematice k biosimilars se SÚKL ze dne 22. 11. 2022

Dne 22. 11. 2022 proběhlo ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) setkání u kulatého stolu se zástupci vybraných odborných společností ČLS JEP, České lékárnické komory (ČLnK) a klinických farmaceutů k problematice biologicky podobných léčiv (tzv. „biosimilars“).  

 

Sankce - rok 2023

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků - FLOW WEALTH LTD

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv FLOW WEALTH LTD v ČR podnikajícího prostřednictvním FLOW WEALTH LTD, odštěpný závod.   

 

Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku AZITROMICINA AZEVEDOS

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku  s léčivou látkou azithromycin .  

 

Věstník 1/2023

Věstník SÚKL 1/2023 zveřejněn 26. 1. 2023