ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace britské regulační autority ze dne 12.9.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od britské regulační autority MHRA informaci týkající se přípravku Hygetropin.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.9.2008

Stažení léčivého přípravku Lozap H, por. tbl. flm. 90, povoleného v rámci souběžného dovozu, z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Otázky a odpovědi

 

Sdělení SÚKL z 11.9.2008

Stažení léčivého přípravku Advantan, drm crm 1x15gm, z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam cen původce k 11.9.2008

Aktualizovaný seznam cen původce, nahlášených na 3. čtvrtletí 2008. Přestože ceny přípravků, které od 1.6. 2008 nepodléhají cenové regulaci maximální cenou výrobce, a jsou regulovány pouze obchodní přirážkou, měly být Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv oznámeny do 20. června, hlášení cen původce pokračovalo ještě v následujících měsících. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.9.2008, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 11.9.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve druhém čtvrtletí 2008).   

 

Pozvánka na diskuzní fórum

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádá: "Diskuzní fórum k aktuálním tématům v oblasti regulace léčivých přípravků".  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.9.2008

Chybné ampule v dodávkách přípravku EPHEDRIN HCl 5% 1ml Ampoule Amino.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.9.2008

Uvolnění léčivých přípravků PIRABENE 800 MG a PIRABENE 1200 MG k léčebnému používání.  

 

Srpen 2008

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

FI září 2008

Farmakoterapeutické informace 9/2008  

 

Aktualizace seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci srpna : Gemcitabin Sandoz, Alozur, Afiten, Vermox, Zonegran, Levopront sirup (zrušená úhrada), Tetavax (zrušená úhrada), opravy započitatelných doplatků u několika kódů, opravu v položce LIM1 a OME 1 u přípravku Lekoprost, kód 125339 a odstranění maximální ceny u přípravku Milgamma N, kód 11485, který nepodléhá od 1.6. regulaci maximální cenou.  

 

Aktualizace Inkrementu Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2008

Aktualizace zahrnuje opravy kódů v souboru přírůstkových změn proti předchozímu Seznamu SCAU080829.  V plném souboru aktuálních úhrad ke změnám nedošlo.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam").