ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace pro zařízení transfuzní služby

Informace pro zařízení transfuzní služby - opatření ve vztahu k dárcům krve  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.10.2008

Sdělení španělské regulační autority ke stažení léčivého přípravku FRAGMIN 15000 IU/0,6ml.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.10.2008

Stažení léčivého přípravku ACCUSOL, roztok pro hemofiltraci, z úrovně zdravotnických zařízení.   

 

Tisková konference SÚKL + MZ ze dne 9.10.2008

Snížení cen léků - ušetří pacienti i pojišťovny  

 

Seminář 11 - Klinické hodnocení

Informace k semináři č.11 Klinické hodnocení – etické komise.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci  září :  Alfaré, Beba Alprem LC-Pufa, Onprelen 20, Sporidex 250, Sporidex 500, Sporidex 125 mg/5 ml, Sporidex 250 mg/5 ml a dále  opravy započitatelných doplatků u  některých kódů .  

 

Září 2008

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

FI říjen 2008

Farmakoterapeutické informace 10/2008  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.10.2008

Stažení léčivého přípravku SYMBICORT TURBOHALER 200/6, inh plv 120 dáv, z úrovně zdravotnických zařízení.     

 

Veřejná zakázka č. VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam").  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 10/2008

Zajištění webových prezentačních služeb SÚKL pro pacienty včetně služeb souvisejících.  

 

Seznam IPLP k 1.10.2008

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

 

Informace pro výrobce léčiv

Informace francouzské lékové agentury o provedené inspekci u výrobce.