ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o projektu EU synchronizace předkládání PSUR

Informace SÚKL pro držitele rozhodnutí o registraci o projektu EU synchronizace předkládání PSUR léčivých přípravků registrovaných národně, MRP a decentralizovanou procedurou.  

 

Výsledky kontrolní akce na tržišti v Potůčkách

Dne 22. 2. 2007 provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) společně s Policií ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování Karlovy Vary kontrolu tržiště v obci Potůčky, okr. Karlovy Vary.  

 

Varování před padělkem léčivého přípravku Viagra

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zjistil prováděním pravidelného monitoringu neoprávněných prodejců léčivých přípravků výskyt padělku léčivého přípravku Viagra.  

 

Informace k pediatrickému nařízení

Informace o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) 726/2004.