ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Ukončení registrace léčivých přípravků s obsahem cisapridu

K 1. květnu 2004 dojde na žádost společnosti Janssen-Cilag ke zrušení registrace léčivého přípravku Prepulsid. Ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravila společnost v srpnu minulého roku útlumový program pro ČR s cílem postupného a bezproblémového nahrazení jinou farmakoterapií.  

 

Stanovisko SÚKL k bezpečnosti používání olanzapinu a risperidonu

Stanovisko SÚKL k bezpečnosti používání olanzapinu a risperidonu. Cerebrovaskulární příhody a zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí  

 

Řešení neperspektivních žádostí

Informace pro žadatele o registraci přípravků označených v seznamu probíhajících žádostí o registraci jako "neperspektivní" pro dokončení národní procedurou po přidružení k EU.  

 

Řešení neperspektivních žádostí

Seznamy probíhajících žádostí o registraci s rozlišením jejich perspektivy po přidružení k EU.  

 

Archiv Věstníků SÚKL

Archivy obsahů Věstníků 1999 - 2004.  

 

18.4.2002 Informace k podávání přípravku Alutard SQ

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje, že při obvyklém podávání přípravku Alutard SQ, inj sus, reg. č. 59/526/92-S/C, kód SÚKL 42046, je celý objem velikosti balení 2x5 ml spotřebován během cca 20 měsíců.