ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Z Číny do Panamy – trasa jedovatého léku

Dne 6.5.2007 uveřejnil americký deník The New York Times článek „Z Číny do Panamy – trasa jedovatého léku“.  

 

Informace o výskytu padělku přípravku PLAVIX 75 mg

Dne 25.5.2007 obdržel SÚKL informaci od britské lékové agentury MHRA, že ve Velké Británii byl zjištěn padělek léčivého přípravku Plavix 75 mg, a to v legálním distribučním kanálu.  

 

Varování před výskytem padělku přípravku Viagra

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zjistil prováděním pravidelného monitoringu neoprávněných prodejců léčivých přípravků výskyt dalšího padělku léčivého přípravku Viagra.  

 

Informace k harmonizaci PSUR

Možnost dřívějšího podání žádosti o prodloužení v rámci projektu EU synchronizace předkládání PSUR.  

 

Informace o výskytu padělku přípravku Zyprexa 10 mg

Dne 17.5.2007 obdržel SÚKL informaci od britské lékové agentury MHRA, že ve Velké Británii byl zjištěn padělek léčivého přípravku Zyprexa 10 mg, a to v legálním distribučním kanálu. Dne 24.5.2007 byla tato informace potvrzena prostřednictvím systému rychlého varování (Rapid Alert System).  

 

Zahájení spolupráce SÚKL s Ministerstvem financí

Dne 28. 3. 2007 se uskutečnilo jednání zástupců SÚKL a MF ČR ohledně navázání spolupráce v oblasti metodiky kontrolní činnosti těchto dvou orgánů státní správy. Na jednání bylo přislíbeno poskytování vzájemné odborné pomoci při kontrolách provozovatelů podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak u distributorů léčivých přípravků a lékáren a dále při kontrolách prodejů zdravotnických prostředků.  

 

Informace SÚKL pro kontrolní laboratoře provádějící mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků

Vzhledem k některým zjištěním při provádění inspekcí správné výrobní praxe (dále jen "SVP") v kontrolních laboratořích vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "ústav") doplňující informace k technickému zabezpečení a provádění činností spojených s mikrobiologickým zkoušením nesterilních výrobků.  

 

Informace ke změně přidělování identifikačních kódů při vydání rozhodnutí o registraci léčivého přípravku

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav) přistupuje s účinností od 1.5.2007 ke změně stávajícího systému přidělování kódu SÚKL pro léčivé přípravky (dále jen LP).