ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Změna registrace léčivých přípravků FRONTIN 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutické indikace a zkrácení maximální délky léčby u léčivých přípravků FRONTIN 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg tbl.nob.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - MENOPUR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informační dopis - Caprelsa

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Sanofi a Evropskou lékovou agenturou (EMA) si Vás dovoluje informovat o následujícím.   

 

Seminář č. 3 - Povinnosti dovozců a distributorů zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy

Téma:  Povinnosti dovozců a distributorů zdravotnických prostředků ve světle nové legislativy  

 

Sankce - rok 2023

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2023

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Agomelatine Teva, 25 mg tbl. flm. 28 a 84 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

CAU-08 Příloha 4 verze 2

Strukturované vyjádření D pro pacientské organizace  

 

CAU-08 Příloha 3 verze 2

Strukturované vyjádření C pro odborné společnosti  

 

CAU-08 Příloha 2 verze 2

Strukturované vyjádření B pro zdravotní pojišťovny  

 

CAU-08 Příloha 1 verze 1

Strukturované podání A pro držitele rozhodnutí o registraci  

 

Seznam IPLP k 1.3.2023

Seznam individuálně připravovaných léčivých přípravků a dalších přípravků, jimž je úhrada stanovena opatřením obecné povahy