ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 1. 2022

Ústav obdržel žádost o informace týkající se řízení o povaze hraničních výrobků Detritin Vitamin D, MOVit Vitamín D3, Vitabalans OY D-Max, Vigantolvit D3, Nutricius Vitamín D3, konkrétně zda ve vztahu k uvedeným výrobkům probíhají řízení či odvolací řízení. Žadatel dále žádal o poskytnutí rozhodnutí vydaných v těchto řízeních.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 12. 2021

Žadatel požadoval zodpovězení níže uvedených otázek:  preco informacie o META<>CTILL v registry zdravotnickych prostredku. Kedze META<>CRILL nieje mozne uz viac ako 5 rokov vyhladat podla vyrobcu a nazvy ZP. register ZP nenajde META<>CRILL podla "Nazev ZP" ak sa zada presny nazov ZP : META<>CRILL register nevyhlada ZP ani podla "vyrobce" po zadani: Euroquirurgica CR s.r.o. register nevyhlada META<>CRILL ani ak sa kombinuji vyhladavacie kriteria zadane podla ppredchádzajúcich bodov mojej ziadosti. vyhladavanie podla vyrobce nefunguje ani ak sa zada Euroquirurgica CR Euroquirurgica Euroq  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 12. 2021

Žádost o poskytnutí informací ohledně odst. 4 smlouvy uzavřené mezi ministerstvem zdravotnictví a firmou Pfizer Inc., smlouva je dostupná zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994583?backlink=mj32i , dotazy: 1) Byl SÚKL účasten připomínkovému řízení k výše uvedené smlouvě? a. Pokud ANO: jaké bylo stanovisko SÚKL? b. Pokud NE: byl vašemu ústavu znám text výše uvedeny smlouvy? 2) Jaké dokumenty rozhodly o tom, že SÚKL schválil očkování látkou BNT162B2? A dále dotaz ohledně dokumentu společnosti Pfizer Inc. „5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021“, který byl uvolněn v rámci žádosti o informace, kterou podala lékařská organizace ASDL v USA směrem k FDA, aby jí FDA zpřístupnila data o bezpečnosti očkovacích látky BNT162B2, ve znění: 3) Je vašemu ústavu tento dokument znám? a. Pokud ano, tak odkdy? b. Pokud ano, provedl na základě informací z tohoto dokumentu nějaká opatření, která by vedla ke snížení rizik spojených s očkováním? c. Pokud ne, bude váš ústav podnikat nějaké kroky vzhledem k tomu, že na základě dat k 28.2.2021 nelze o očkovací látce BNT162B2 tvrdit, že je účinná a bezpečná, a navíc sám výrobce ve smlouvě toto k datu 8.12.2020 potvrzuje?“  

 

Sankce - rok 2022

 

Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2021

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  

 

Kontroly zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2021

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8. 3. 2022 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků  Accuzide, 20mg/12,5mg tbl. flm. 30, Accuzide, 20mg/12,5mg tbl. flm. 100 a Accuzide, 10mg/12,5mg tbl. flm. 100 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8. 3. 2022

SÚKL informuje o   stažení uvedené šarže léčivého přípravku Vigantol,  0,5mg/ml por.gtt.sol. 1x10ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.    

 

Změna registrace léčivého přípravku MAGNESIUM SULFURICUM BBP 100 mg/ml injekční/infuzní roztok a MAGNESIUM SULFURICUM BBP 200 mg/ml injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně terapeutických indikací, dávkování a způsobu podání u léčivých přípravků Magnesium sulfuricum BBP 100 mg/ml inj./inf.sol. a Magnesium sulfuricum BBP 200 mg/ml inj./inf.sol.  

 

Sankce - rok 2022

 

Informační dopis - všechny léčivé přípravky obsahující infliximab

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci by Vás rádi informovali o doplnění bezpečnostních informací o použití živých vakcín u kojenců vystavených infliximabu in utero nebo během kojení.  

 

Zdravotnické prostředky_

 

Únor 2022

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.