ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskytu padělku léčivého přípravku  Ozempic, inj. sol. pep..   

 

Sdělení SÚKL ze dne 21. 6. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Acidi borici aqua ophthalmica C. th., 20 g až z úrovně pacientů.  

 

Stahování léčivého přípravku Acidi Borici Aqua Ophthalmica C. th. z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku ACIDI BORCI AQUA OPHTHALMICA C. th. Ten se používá při očních potížích, jako jsou např. lehčí formy zánětů spojivek, dále při pálení, řezání a svědění oka způsobené zevními vlivy. Léčivý přípravek je stahován z důvodu preventivního opatření.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se historických verzí souboru Seznam lékáren a současně Seznamu výdejců zdravotnických prostředků, a to za období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2024.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 5. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se rozhodnutí Ústavu sp. zn. sukls89824/2024.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 5. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se doby vyřízení žádosti o povolení k souběžnému dovozu, přehledu o objemu léčivých přípravků v rámci souběžného dovozu, paralelní distribuce a neregistrovaných léčivých přípravků a souvisejících vydaných opatřeních obecné povahy.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.6.2024

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2024. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci.  

 

Metamizol – zahájeno evropské přehodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv si Vás dovoluje informovat o zahájení evropského přehodnocení.  Přehodnocení je zaměřeno na riziko agranulocytózy a na opatření, jak je minimalizovat.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Hydromorphon Ethypharm Kalceks

SÚKL upozorňuje na výskytu padělku léčivého přípravku Hydromorphon Ethypharm Kalceks, 2mg/ml.  

 

Aktualizace Změnového Nařízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o zveřejnění NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/1701, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2008, pokud jde o posuzování změn registrací humánních léčivých přípravků (Změnové Nařízení) .   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Dysport

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Dysport 500UI.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18. 6. 2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Atomoxetin Accord, 40mg cps. dur. 28 I a Atomoxetin Accord, 10mg cps. dur. 28 I, až z úrovně zdravotnických zařízení.