Co nového na webu

2021

 

Věstník SÚKL 9/2021

Věstník SÚKL 9/2021 zveřejněn 24. 9. 2021  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Inmunoglobulina G Endovenosa Biotest Pasteurizada 5g/100ml.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 8. 2021

Žádost o informace ve znění „Žádám o zaslání celkového počtu úmrtí, která byla nahlášena jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covid-19. Dále prosím o zaslání věku, pohlaví zemřelých osob, jakou vakcínou byli očkováni a zda jim byla aplikována jedna nebo dvě dávky vakcíny. Máte prosím k dispozici i informaci, za jak dlouho po očkování osoby zemřely?“  

 

Opravná verze Seznamu ZP vydanému k 1. 10. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Nové informace z oblasti klinických hodnocení

Nové informace pro zadavatele, monitory, zástupce CRO, zkoušející a členy etických komisí.  

 

Seminář 8 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH) - opakování semináře č. 3

Téma: „Klinická hodnocení dnes a zítra aneb co nás čeká s Nařízení pro KH 536/2014 a nejen to.“  

 

Webinar EMA pro zadavatele k používání CTIS (CTIS = Clinical Trials Information Systém) - demo of sponsor workspace

Důležitá informace pro zadavatele klinických hodnocení humánních léčivých přípravků v souvislosti s EU portálem.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - COMBAIR

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - VASOSAN

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 10. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Mesporin - 1000 IV

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Mesporin-1000 IV, 1000 mg inj.+inf. pso. lqf. 1.