ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – ANTABUS

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – LANTUS SOLOSTAR

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – PELGRAZ

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – TOUJEO

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1.5.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh Seznamu cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "návrh ZPSCAU").   

 

Nové formulářové řešení žádostí o stanovení/změnu/zrušení maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ

Informace žadatelům pro podávání žádostí o stanovení/změnu/zrušení maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku (LP) nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ)  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku pivmecilinam-hydrochlorid

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku pivmecilinam-hydrochlorid v pevné lékové formě pro perorální podání.  

 

CAU-06 verze 3

Pokyny pro vyplnění žádosti o zrušení  výše a podmínek úhrady / maximální ceny výrobce / maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady  léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely  

 

CAU-05 verze 6

Pokyny pro vyplnění žádosti o změnu  výše a podmínek úhrady / maximální ceny výrobce / maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady  léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely  

 

CAU-04 verze 8

Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení  výše a podmínek úhrady / maximální ceny výrobce / maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady  léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely