ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Datové rozhraní SCP20080625

Datové rozhraní pro Seznam cen původce.  

 

Seznam cen původce

 

Doplnění informace - Sdělení SÚKL ze dne 19.6.2008

Stažení léčivého přípravku Entizol vag tbl z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2008

Na základě rychlé výstrahy zaslané švýcarskou lékovou agenturou Swissmedic, Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na stahování přípravku Fluoro-uracil Valeant.  

 

Informace o hlášení cen původce

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o procesu hlášení cen původce.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.6.2008

Stažení léčivého přípravku Entizol vag tbl z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.6.2008

Stažení léčivého přípravku Pirabene por.tbl.flm z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 07/2008

Zajištění úklidových prací pro SÚKL v Šrobárova 48, Praha.  

 

Veřejná zakázka č.VZ03/2008

Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2008

Změny zahrnují opravy započitatelných doplatků u přípravku Deniban por.tbl.nob.  

 

Veřejná zakázka č. VZ05/2008

SÚKL - Dodávka výpočetní techniky  

 

Doporučení k užívání léčivých přípravků s obsahem heparinu

Přehodnocení rizik spojených s používáním léčivých přípravků s obsahem heparinu kontaminovaného chondroitin trisulfátem (OSCS).  

 

1. čtvrtletí 2008

Přehled údajů o základních činnostech odboru lékárenství a distribuce.