ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Český lékopis

Český lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru s celostátní závazností.  

 

Deklarace

Informace provázející výrobek a prezentace výrobku.  

 

Zakázané rostliny či jiné látky

Informace o rostlinách a látkách, které není možné použít při výrobě doplňků stravy a kosmetických prostředků.  

 

Postup pro žadatele

 

2007

 

Archiv FI 2004 - 2006

 

Základní informace

Státní ústav pro kontrolu léčiv má povinnost rozhodovat v případech pochybností, zda jde o léčivý přípravek nebo o léčivou látku, nebo o léčivý přípravek podléhající registraci nebo o jiný výrobek, popřípadě zda jde o homeopatický přípravek.   

 

Podatelna - pokladna

 

Legislativa České republiky

 

Legislativa EU

Právní předpisy Evropských společenství    

 

Legislativa České republiky

Zákony a jejich prováděcí předpisy, které upravují kompetence SÚKL  

 

Léčiva ČR/EU

Jedná se o právní předpisy pro oblast regulace humánních léčiv z pohledu jakosti, bezpečnosti a účinnosti.  

 

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Texty přijatých zákonů jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů České republiky, kterou vydává Ministerstvo vnitra. Přijatý zákon nabývá platnosti (a tedy se stává i veřejným) dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti dnem stanoveným v zákoně.  

 

Související informace