ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Veřejná zakázka č. VZ07/2008

Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost.  

 

Veřejná zakázka č. VZ06/2008

Dodávka SW pro správu sdílené dokumentace SŘJ, smluv.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.7.2008

Pozastavení distribuce a výdej léčivého přípravku IMACORT drm crm.  

 

Informace SÚKL držitelům rozhodnutí o registraci rostlinných léčivých přípravků

Informace držitelům rozhodnutí o registraci rostlinných léčivých přípravků o přechodném ustanovení § 113 odst. 6 zákona 378/2007 Sb. (tj. uvedení rostlinných přípravků s platnou registrací do souladu s požadavky stanovenými zákonem pro registraci tradičních rostlinných přípravků) a o povinnostech držitelů rozhodnutí o registraci z toho vyplývajících.  

 

Informace nizozemské regulační autority ze dne 2.7.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od nizozemské regulační autority informaci o nálezu rostlinného produktu  AMORAS® men , u kterého existuje podezření na padělek.  

 

Informace bulharské regulační autority ze dne 30.6.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od bulharské regulační autority informaci týkající se rostlinného produktu Meizitang.  

 

Riziko kožních reakcí po lokálním podání ketoprofenu

SÚKL upozorňuje na riziko kožních fototoxických reakcí při místním používání léčivých přípravků s obsahem ketoprofenu  

 

Epoetiny – nová upozornění při použití u pacientů s nádorovým onemocněním

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila   přidat   do textů doprovázejících všechny léčivé přípravky s obsahem   epoetinů nové upozornění týkající se použití u   pacientů s nádorovým onemocněním.  

 

Seznam IPLP k 1.7.2008

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

 

Seznam cen původce k 1.7.2008

Přípravky, které od 1.6. 2008 nepodléhají cenové regulaci maximální cenou výrobce, a jsou regulovány pouze obchodní přirážkou, a pro které má být Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv oznámena cena původce. Přestože ceny původce měly být oznámeny do 20.června, byly do seznamu zveřejněného 30.6.2008 zpracovány ještě ceny původce nahlášené do dopoledních hodin dne 25.června.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.7.2008

Seznam uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny  pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.  

 

Veřejná zakázka č. VZ08/2008

Nákup osobních automobilů střední a vyšší třídy pro Státní ústav pro kontrolu léčiv.  

 

Červen 2008

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Datové rozhranní SÚKL IPLP, verze 08-01

Datové rozhranní pro Seznam IPLP (individuálně připravovaných léčivých přípravků).