ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 9.9.2008

Chybné ampule v dodávkách přípravku EPHEDRIN HCl 5% 1ml Ampoule Amino.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.9.2008

Uvolnění léčivých přípravků PIRABENE 800 MG a PIRABENE 1200 MG k léčebnému používání.  

 

Srpen 2008

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

FI září 2008

Farmakoterapeutické informace 9/2008  

 

Aktualizace seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci srpna : Gemcitabin Sandoz, Alozur, Afiten, Vermox, Zonegran, Levopront sirup (zrušená úhrada), Tetavax (zrušená úhrada), opravy započitatelných doplatků u několika kódů, opravu v položce LIM1 a OME 1 u přípravku Lekoprost, kód 125339 a odstranění maximální ceny u přípravku Milgamma N, kód 11485, který nepodléhá od 1.6. regulaci maximální cenou.  

 

Aktualizace Inkrementu Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2008

Aktualizace zahrnuje opravy kódů v souboru přírůstkových změn proti předchozímu Seznamu SCAU080829.  V plném souboru aktuálních úhrad ke změnám nedošlo.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.9.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam").  

 

Informace SÚKL ze dne 28.8.2008

Uvolnění léčivého přípravku  QUETIAPIN Merck 25mg, por tbl flm, k léčebnému používání.  

 

VYR-10 verze 1

Validace aseptických procesů  

 

Informace pro odbornou veřejnost - antiepileptika

Informace o aktualizaci SPC a PIL doprovázejících některá antiepileptika z důvodu rizika sebevražedného myšlení a chování.  

 

Informace SÚKL o aktualizaci pokynů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktualizaci vybraných pokynů k výrobě léčiv.  

 

Veřejná zakázka č. VZ10/2008

SW centrálního úložiště.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.8.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje opravu vykazovacího limitu u přípravku Tysabri, kód 27184 a z toho vyplývající změnu započitatelného  doplatku u tohoto přípravku.   

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 19.8.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v druhém čtvrtletí 2008).