ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Veřejné zakázky a finance

Informace o financích vynaložených na zřízení centrálního úložiště a na jeho provoz.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 13.5.2009

  Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých došlo ke změně v započitatelnosti do limitu (položka NEZAP) v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 115/2009, kterou se mění vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě. Vyhláška nabyla účinnosti dne 13.5.2009, z toho důvodu jsou uvedené změny započitatelných doplatků platné počínaje dnem 13.5.2009.    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 13.5.2009

  Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2009)    

 

Informace o formátu IBAN

Některé interaktivní formuláře na stránkcáh SÚKL kontrolují správnost vyplněného čísla účtu, které musí být ve formátu IBAN.  

 

Prodloužení použitelnosti přípravku Tamiflu

Informace pro lékárny, zdravotnická zařízení a distributory.   

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.5.2009

  Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci dubna.        

 

Tisková zpráva ze dne 8.5.2009

8.5.2009 - Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o prodloužení použitelnosti přípravku TAMIFLU.     

 

Upozornění SÚKL

Upozornění na výskyt závadného balení přípravku Flonidan por. tbl. nob. 30x10mg.  

 

FI květen 2009

Farmakoterapeutické informace 5/2009  

 

Seminář 6

eGovernment a elektronická komunikace ve státní správě a zdravotnictví  

 

Pokyny a formuláře

 

Výsledky kontrolní akce na tržišti v obci Horní Folmava

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provedl dne 10. 4. 2009 ve spolupráci s pracovníky Celního ředitelství Domažlice kontrolu tržnice v obci Horní Folmava.  

 

Duben 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.5.2009

  Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").     

 

Seznam cen původce k 1.5.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 2. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.5.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.