ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace k použitelnosti přípravku Tamiflu

Státní ústav pro kontrolu léčiv doplňuje již zveřejněné informace o prodloužené době použitelnosti přípravku Tamiflu.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.6.2009

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci května. Zahrnuje rovněž opravu typu cenové regulace u ATC skupin B05BB02, B05BC01 a B05XA01.     

 

FI červen 2009

Farmakoterapeutické informace 6/2009  

 

Výstraha WHO

Dne 14.5.2009 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) výstrahu před nákupem antivirových preparátů bez předpisu.  

 

Otázky a odpovědi

Oblast odběrů a zpracování pupečníkové krve pro použití u člověka.  

 

Certifikáty

 

Zásady ochrany soukromí návštěvníků stránek

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami provozovanými Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen "SÚKL"). SÚKL však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.  

 

Klopidogrel – možná interakce s inhibitory protonové pumpy

Několik publikovaných studií (2,3) naznačilo, že klopidogrel může být méně účinný u pacientů současně užívajících některé inhibitory protonové pumpy (Proton Pump Inhibitors, PPIs), což může vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod, včetně infarktu myokardu.  

 

Informace britské lékové agentury MHRA

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel od britské lékové agentury MHRA informaci o pokusu nelegálního dovozu léčivého přípravku TAMIFLU na území Velké Británie.   

 

Květen 2009

Opatření při závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Seznam cen původce k 1.6.2009

Aktualizovaný seznam cen původce nahlášených na 2. čtvrtletí 2009. Do Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, zveřejněného k 1.6.2009, byly zapracovány ceny původce, nahlášené do tohoto data.  

 

Doporučení EMEA k přípravku Neupro

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o doporučení Evropské lékové agentury (EMEA) k přípravku Neupro.    

 

Informace o výskytu padělku Seretide 250 Evohaler

SÚKL obdržel informaci od britské lékové agentury o výskytu padělku léčivého přípravku Seretide 250 Evohaler .  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). V Seznamu byl zohledněn nový způsob výpočtu ORC pro přípravky, které nejsou po provedení odpočtu hrazeny plně z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takových případech je hodnota v položce ORC totožná s položkou MFC.          

 

Sankce - rok 2009